Công thức chiến đấu

Đây là công thức tính chỉ số sát thương của gà trống.

Chỉ số gà chiến

Mỗi gà trống có những chỉ số sau:
  • Race (Integer) - Gà trống có những giống loại tùy biến trong danh sách game. Trong mùa đầu sẽ có tổng cộng 6 loại khởi điểm. Các loại khác sẽ dần được mở khóa xuyên suốt game với tổng cộng 64 loại gà khác nhau.
  • Attack (integer) - Chỉ số tấn công ban đầu của mỗi gà trống sẽ là 200.
  • Defense (integer) - Chỉ số phòng thủ ban đầu của mỗi gà trống sẽ là 100.
Tổng số điểm sát thương mỗi lượt tấn công sẽ được tính theo công thức sau:
hitpoint=attack[turnmod6+1]defense[turnmod6+1]hitpoint = attack[turn|mod|6+1] - defense[turn|mod|6+1]