Comment on page

Công thức chiến đấu

Đây là công thức tính chỉ số sát thương của gà trống.

Chỉ số gà chiến

Mỗi gà trống có những chỉ số sau:
  • Race (Integer) - Gà trống có những giống loại tùy biến trong danh sách game. Trong mùa đầu sẽ có tổng cộng 6 loại khởi điểm. Các loại khác sẽ dần được mở khóa xuyên suốt game với tổng cộng 64 loại gà khác nhau.
  • Attack (integer) - Chỉ số tấn công ban đầu của mỗi gà trống sẽ là 200.
  • Defense (integer) - Chỉ số phòng thủ ban đầu của mỗi gà trống sẽ là 100.
Tổng số điểm sát thương mỗi lượt tấn công sẽ được tính theo công thức sau:
hitpoint=attack[turnmod6+1]defense[turnmod6+1]hitpoint = attack[turn|mod|6+1] - defense[turn|mod|6+1]