Nâng cấp gà chọi

Trang bị đa dạng đem lại sự cá nhân hóa
Nâng cấp gà chọi bằng trang bị cho chúng các phụ kiện, có hàng trăm loại để các bạn lựa chọn.
Có 4 loạt trang bị:
  • Helmet: Giáp mũ
  • Cuirass: Giáp ngực
  • Gorget: Giáp cổ
  • Sabaton: Giáp cổ chân