Comment on page
🏝

ĐẤT VÀ KHAI THÁC

Cánh đồng lúa là tài sản NFT và được giới hạn
Cánh đồng lúa (Đất) không được mở bán thông thường mà là phần thưởng dành cho những người thắng cuộc trong giải đấu huyền thoại (dành cho những người mạnh nhất).
  • Stake Cánh đồng sẽ có thêm thu nhập $RICE
  • Bạn cần thu hoạch $RICE từ cánh đồng
  • Những người chơi khác cần phải trả GOLD để bắt dế, thằn lằn trên đất của bạn
Không chỉ đơn giản là một mảnh đất, đó là cả một hệ sinh thái