Comment on page

Pangunahing Pormula ng Labanan

Pormula para sa pagkalkula ng index ng 1 tandang.
Atributos do Rooster Cada rooster tem o seguinte atributo:
  • Lahi (Integer) ‐ Magkakaroon ng random na lahi ang tandang mula sa listahan ng lahi. Sa unang season, magkakaroon ng 6 na lahi sa simula. Higit pang mga lahi ang lalabas sa buong laro, hanggang sa pinakamataas na 64 na lahi.
  • Pag‐atake (integer) ‐ Ang unang istatistika ng pag‐atake ng bawat tandang ay magiging 200.
  • Depensa (integer) ‐ Ang mga unang istatistika ng depensa ng bawat tandang ay magiging 100.
Ang hitpoint para sa bawat pag‐atake ay kakalkulahin sa paraang ito:
hitpoint=attack[turnmod6+1]defense[turnmod6+1]hitpoint = attack[turn|mod|6+1] - defense[turn|mod|6+1]